május 30, 2024

Ügyfélfogadási idő

Kedves Lakosok !

Hivatalunk személyi állományában március hónapban változás történt. Két új kolléganő – Dr. Szüts- Eőry Dzsenifer aljegyző és Piskolti Tünde igazgatási ügyintéző, településmérnök – kezdte meg munkáját az Önök ügyeinek intézése érdekében !

Kérem fogadják szeretettel bemutatkozásukat és kérdéseikkel forduljanak bizalommal feléjük!

Köszönöm

Dr. Veilandics Eszter jegyző

Darnózseli Közös Önkormányzati
Hivatal
9232 Darnózseli, Ady E.u.8
Telefon/Fax: 06 96/ 215-506
Email: hivatal@darnozseli.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-18:00

Szerdán és pénteken ügyfélfogadás nincs. Ebédidő 12.00-13.00-ig.

Némethné Molnár Andrea
Polgármester
Telefon: 0630/7402096
Email: polgarmester@darnozseli.hu

Polgármester ügyfélfogadása:
Hétfő: 13:00-17:00
Kedd: 10:00-12:00
Csütörtök: 9:00-11:00

Veilandics Eszter
Jegyző
Telefon: 06 30/5418492
Email: jegyzo@darnozseli.hu

Jegyző ügyfélfogadása a székhely
hivatalban:
Hétfő: 13:00-15:00
Kedd: 10:00-12:00
Csütörtök: 9:00-11:00

Jegyző ügyfélfogadása a Hédervári Kirendeltségben:
Hétfő: 10:00-12:00
Csütörtök: 14:00-16:00

Jegyző ügyfélfogadása a Lipóti Kirendeltségben:

Kedd: 14:00-16:00
Csütörtök: 10:00-12:00

dr. Szüts-Eőry Dzsenifer
Aljegyző
Telefon: 0630/1263950
 
 
Aljegyző ügyfélfogadása a székhelyhivatalban: 
Hétfő: 8:00-12:00, 13.00-16.00
Csütörtök: 8:00-18:00
 
 
Aljegyző ügyfélfogadása a Hédervári Hivatalban: 
Kedd: 9:00-12:00, 13.00-16.00
 
 
Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatala csütörtökönként 18 óráig várja az ügyfeleket mind a székhely , mind a társult községek lakóit biztosítva a munkaidő utáni ügyintézés lehetőségét!