május 30, 2024

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00014 azonosítószámú projekt

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-1.2.3 „Belterületi utak fejlesztése”
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00014
Projekt címe: Belterületi út fejlesztése Lipóton
Kedvezményezett neve: LIPÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett címe: 9233 Lipót, Fő tér 2.
Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatás: 28 222 000 Forint
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:
A felhívás célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. A felhívás további célja a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében. A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutakhoz, kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztések támogathatóak. A felhívás a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban áll: a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus fejlődésével.

A projekt specifikus célja: A fejlesztéssel érintett területen található útszakasz teljes hosszán jelenleg homokos-kavics található, egyes szakaszokon nagyobb gödrökkel, kimosódásokkal, melynek felülete, főleg a nyári, csapadékmentesebb időszakban jelentős porterhelést ró a környezetre. Az úthibák miatt az indokoltnál jóval lassabb a közlekedés, mint az optimális, amely nagymértékben megnehezíti az itt élők életét, valamint rontja a helyi vállalkozások versenyképességét. Projektünk célja ennek megfelelően, az Ezerjó üdülő-sor, (hrsz.:325/2) felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, szegélyek kialakítása.

A fejlesztés hatására bekövetkező hatások:
a) pormentes közlekedés
b) gyorsabb ügyintézés,
c) idegenforgalom növekedése,
d) mezőgazdasági jellegű szállítás biztonságos,
e) balesetmentes közlekedés,
f) környezet kímélő, kulturált közlekedés,
Az emberek nagy százaléka az igényfelmérés követően az utak minőségére panaszkodik Lipót településén, az itt élők már hosszú ideje vártak, most pedig a pályázati felhívás során elnyerhető támogatás összegéből végül megvalósulhat az a Ezerjó üdülő-sor, (hrsz.:325/2) szakasz.

2) A projektben megvalósuló infrastruktúra az alábbi felhívási célokhoz illeszkedik:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

1) Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:

c) meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése,

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

2) Nyilvánosság biztosítása – „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja alapján.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága
Projekt zárása: 2025. augusztus 31.