• upload/20157291135401.jpg
 • upload/20157291134402.jpg
 • upload/20157291133403.jpg
 • upload/20157291132504.jpg
 • upload/20157291131205.jpg
 • upload/20157291125406.jpg
 • upload/20157291122608.jpg
Turistáknak Helyi lakosoknak

Álláspályázat!

 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltség
igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2019. január 7 től a GyES-en lévő kolléganő munkába állásának napjáig –ig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9233 Lipót, Fő tér 2.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkör

1. melléklet 14. Hatósági feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Iktatás, szociális tevékenységi körök és adminisztrációs feladatok ellátása

 • Lakcím-és személyi nyilvántartás vezetése, Központi Címregiszter (KCR) rendszerkezelés

 • Honvédelmi-és katasztrófavédelmi feladatok intézése

 • Földügyek intézése

 • Működési engedélyek kezelése

 • A képviselő-testületi ülések meghívóinak, előterjesztéseinek és jegyzőkönyvének elkészítése, felterjesztése

 • Adatszolgáltatások elvégzése, levelezési feladatok ellátása

 • ASP rendszer használata

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 1. Magyar állampolgárság,

 2. Cselekvőképesség,

 3. Büntetlen előélet,

 4. Középiskola/gimnázium,

 5. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga

 • Anyakönyvi szakvizsga

 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 • ECDL,

 • B kategóriás járművezetői engedély

 

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű szóbeli, írásbeli kommunikáció, határozottság

Önállóság, precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés és az erről szóló nyilatkozat tétele

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 7. napjától tölthető be.

A munkáltató 2011.évi CXCIX. tv 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veilandics Eszter jegyző nyújt a 06 30/5418492 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltség címére történő megküldésével (9233 Lipót, Fő tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Lip/1040/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

község hirdetőtáblája 2018. november 7.

község honlapja www.lipot.hu 2018. november 7.

közigállás honlapja

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 12.

 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Pályázati aloldalak