• upload/20157291135401.jpg
  • upload/20157291134402.jpg
  • upload/20157291133403.jpg
  • upload/20157291132504.jpg
  • upload/20157291131205.jpg
  • upload/20157291125406.jpg
  • upload/20157291124207.jpg
  • upload/20157291122608.jpg
Turistáknak Helyi lakosoknak

Dajka állás

Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda - Darnózseli

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda - Darnózseli

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9233 Lipót, Fő tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

pedagógiai munka segítése, takarítás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Középfokú képesítés, óvodai dajka,

·         óvodában végzett munka, tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         részletes önéletrajz,szakmai végzettséget igazoló dokumentum, bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogdán Kálmánné,

tagintézmény-vezető nyújt, a 06/20/4189698 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda -Darnózseli címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Bem tér 1. ).Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 82/2013. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

·         Elektronikus úton Soósné Wurm Ildikó részére a golyavarovi@wave-net.hu Email címen keresztül

·         Személyesen: Soósné Wurm Ildikó, Győr-Moson-Sopron megye, 9232 Darnózseli, Bem tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Formai szempontoknak való megfelelés, személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·          Darnózseli Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda Tagintézménye, Lipót, Fő

tér 1. - 2013. május 31.

·          Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal,9232 Darnózseli Ady u. 8. - 2013. május 31.

·         Lipót Község Önkormányzata, 9233 Lipót, Fő tér 2. - 2013. május 31.