• upload/20157291135401.jpg
 • upload/20157291134402.jpg
 • upload/20157291133403.jpg
 • upload/20157291132504.jpg
 • upload/20157291131205.jpg
 • upload/20157291125406.jpg
 • upload/20157291124207.jpg
 • upload/20157291122608.jpg
Turistáknak Helyi lakosoknak

Iskolánk képzése

A két tanítási nyelvű rendszer

Iskolánk tanulóit a magyar – angol két tanítási nyelvű speciális tanterv szerint oktatjuk. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az idegen nyelvet, hanem a pedagógiai programunkban meghatározott tantárgyak egy részét is angolul tanítjuk. Célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegye őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára.
A gyerekek a heti 5 angolórán kívül minden évfolyamon 3 tantárgyat tanulnak angol nyelven. Alsó tagozaton ének, rajz, technika és testnevelés, felső tagozaton célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz.
A program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és nyelvi szintjét tartottuk szem előtt. A korai szakaszban az angol nyelv és a tantárgyak célnyelven történő tanulása egyidejűleg kezdődik. A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik. A készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés) vonzó tevékenységekkel párosulnak: játékok, dalok, mondókák, mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk segítik a nyelvtanulást.
A nyelvtudás szintjének emelkedésével lehetővé válik új tantárgyak bevezetése, a nyelvi kifejezőkészség együtt fejleszthető a tantárgyi tartalommal. A későbbiekben egyenletesebb a négy készség (beszédértés, beszéd, olvasás- és íráskészség) használata, a diákok kommunikációja oldottabb, megtanulják gondolataikat, véleményüket idegen nyelven kifejezni szóban és írásban egyaránt.
Megvalósul a tantárgyak közötti koncentráció, az új információk és témák sokasága által a környezetismeret, művészettörténet, történelem és az angol kultúra oktatásának bevezetésével jelentősen gyarapszik a tanulók szókincse. A nyolcadik év végére a diákok nyelvtudása eléri a középfokú szintet, így többségük sikeresen leteszi a nyelvvizsgát. A két tanítási nyelvű program segít abban is, hogy tanulóink elsajátítsák a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerjék saját tanulási stílusukat, így könnyebbé válik más idegen nyelvek tanulása.


A képzés hatékonysága, eredményessége:


 • A két tanítási nyelvű oktatás a magyar közoktatás utóbbi évtizedeinek egyik legsikeresebb pedagógiai innovációja, nemzetközileg elismert modellteremtő eleme, amelyet a benne részt vevő iskolák pedagógusainak áldozatos munkája; tanterv-, tankönyv- és tananyagkészítő igyekezete, folyamatos önképzése és együttműködése hozott létre, tart fenn, és teremt újjá. A külföldi szakmai közvélemény szemében tehát igazi hungarikum.
 • A tanulók nyitottabbak a multikulturális értékek elismerésére, a toleranciára.
 • Az intenzív nyelvoktatás legjobban e keretek között valósul meg.
 • Könnyebbé válik további idegen nyelvek megtanulása.
 • A tudományok szaknyelvével korán megismerkedő diák könnyebben teremthet szakmai kapcsolatokat, és szélesebb körben szerezhet információt.
 • Tudatosabbá válik az anyanyelv tisztelete, ismerete és használata.
 • A rendkívül magas színvonalú nemzetközi érettségi program (IB) is a két tanítási nyelvű rendszerre épülve indulhatott el Magyarországon.
 • A két tanítási nyelvű oktatás nemcsak magas szintű nyelvtudást, a felsőoktatásban való részvételhez és a munkaerőpiacon való sikeres megjelenéshez elegendő szakmai muníciót, az élethosszig való tanuláshoz szükséges módszertani hátteret nyújt diákjainak, de – mint azt a benne résztvevő tanulók családi hátterének ismeretében kijelenthetjük – a legjobb értelemben vett esélyegyenlőség megvalósulását is elősegíti.
 • E tanulóknak nincs szükségük magántanárra a nyelvtanuláshoz!

Hírek és események

Meghívó adventi gyertyagyújtásra Meghívó adventi gyertyagyújtásra
Az ünnepekre való lelki ráhangolódás nagyon fontos, ezért az Önkormányzat az Orchidea Hotellel közösen, az elmúlt évekhez hasonlóan Adventi gyertyagyújtást szervez, adventi vásárral egybekötve.
FELHÍVÁS FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRENDSZERHEZ.
IRÁNY A SEREG IRÁNY A SEREG
Lehetőségek az ország egyik legnagyobb munkáltatójánál a Magyar Honvédségben

Pályázati aloldalak