• upload/20157291135401.jpg
  • upload/20157291134402.jpg
  • upload/20157291133403.jpg
  • upload/20157291132504.jpg
  • upload/20157291131205.jpg
  • upload/20157291125406.jpg
  • upload/20157291124207.jpg
  • upload/20157291122608.jpg
Turistáknak Helyi lakosoknak

Történet

A községet 1216-ban egy oklevél említi először.
Nevét a falu egy Lipold nevű mosoni polgártól kapta, aki a település egykori birtokosa volt.
1264-ben IV. Béla adományozta neki a területet.

Az 1241-es tatárjárás Lipótot is érintette: a lakók a Duna szigeteire húzódtak, ezzel életüket megmentették, de házaik a hadak áldozatául estek. A falunév a XIV - XV. századtól több oklevélben is előfordult. 1377-ben pl.: Lypolthfalva néven a Héderváry család birtokaként nevezik meg.

1521 után több faluval együtt a Bakicsok kezébe került, majd 1542-ben Héderváry István visszakapta birtokait, így Lipót ismét Héderváry-birtok lett. Lakossága a földesurak vallását követve protestáns lett, majd az 1630-as években rekatolizált.

A háborús pusztítások, valamint árvizek mellett a lakosságnak olyan betegségekkel szemben is harcolni kellet, mint a kolera vagy pestis, melyek több évben is szedték az áldozataikat.

Kolera: 1658, 1784, 1831, 1849
Pestis: 1684, 1688

A kurucok szabadságharca idején a dunai szigetvilág jó búvóhelye volt a kuruc csapatoknak. A betörő labancokat Vak Bottyán kergette ki, kinek nevét Lipóton is fákhoz, Duna ágakhoz fűződő mondákban őrizte meg a nép. 1809-ben nemcsak a franciák átvonulása sújtotta a falu lakosságát, de az árvíz is teljesen elpusztította a községet, mely hamarosan újjáépült, egy újabb, biztonságosabb helyen: így lehet, hogy a mai Falusziget és Macskasziget után a 3. helyen lett felépítve.

Az 1848-49-es szabadságharcban szigetköz népe lelkesen csatlakozott Kossuth seregéhez. Lipótról is számos önkéntes vett részt a schwechati és abdai ütközetben. A falu 1884-ben több községgel együtt Moson vármegyéhez került.

Az elmúlt évszázadokban Lipót híres halászfaluként ismerték. A szigetközi "vizásokkal" együtt a Lipótiaknak is külön "standjuk" volt a bécsi és pozsonyi halpiacokon. Ősi szerszámokkal, halászbokrokba tömörülve dolgoztak a Lipóti halászok.

Másik híres foglalkozás az aranymosás volt. Az óvári harmincad vám adatai szerint 1831-ben 39 aranyász élt Lipóton.

Ismertek voltak a falu vízimalmai (6db) és sokan keresték a kenyerüket révészkedéssel, hajóvontatással, hajózással.


A falu életére az 1885-ben megkezdett Duna szabályozás nagy hatást gyakorolt. A lakosság jelentős része foglalkoztatásának megváltoztatására kényszerült: a régi mesterségekkel felhagyva, földműveléssel kezdett foglalkozni.

A századforduló táján virágzó falut 1007 katolikus és 11 zsidó lakja.

Az I. világháború érzékenyen érintette Lipótot is. 28 hősi halottat követelt a közösségtől. Trianon pedig nemcsak piacai jelentős részének elvesztését hozza, de a határából mintegy 800 holdnyi erdőt és legelőt a szomszéd államnak ítél.

Részletesebb leírásunk 1929-ből van a településről. Ekkor Lipót 812 főnyi lakossága 154 házban él:
"A r.k. elemi iskolában Makkos Dénes kántortanító és Keller Kornélia tanítónő 2 tanteremben 6 osztály 96 tanulóját oktatja. A községben Önkéntes Tűzoltó Egylet, Levente Egyesület, valamint Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet működik."

A II. világháború 17 életet követelt Lipótról. A két világháború hősi halottainak a nevét a templomunk homlokzati részén levő emléktábla őrzi.

Az 1954. évi nagy szigetközi árvíz Lipótot sem kíméli. A falu jó részét romba dönti. A történelme során így sokadszor kellett újjáépíteni.

Jelentős változást, fordulópontot hozott a falu életében 1968-ban, az egykori Petőfi Termelőszövetkezet által fúratott termálkút.


A feltörő jó minőségű és magas hőmérsékletű termálvíz, párosulva a község jó természeti adottságaival, lehetővé tette a fejlődés egy magasabb pályára történő állítását.

Hírek és események

Meghívó adventi gyertyagyújtásra Meghívó adventi gyertyagyújtásra
Az ünnepekre való lelki ráhangolódás nagyon fontos, ezért az Önkormányzat az Orchidea Hotellel közösen, az elmúlt évekhez hasonlóan Adventi gyertyagyújtást szervez, adventi vásárral egybekötve.
FELHÍVÁS FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRENDSZERHEZ.
IRÁNY A SEREG IRÁNY A SEREG
Lehetőségek az ország egyik legnagyobb munkáltatójánál a Magyar Honvédségben

Pályázati aloldalak